1400 Renaissance Dr #102, Park Ridge, IL 60068 / Call Now: 773-765-4851

Акупункура / Иглотерапия За Чикаго И Парк Ридж

Acupuncture therapy in Park Ridge Chicago

Иглотерапията е добре позната форма на лечение от Традиционната Китайска Медицина (ТСМ), развита в древен Китай преди повече от 4 000 години. Използват се финни, стерилни, еднократно-употребяеми игли. Те се поставят в кожата на различна дълбочини и на специфични анатомични места на тялото, наречени “акупунктурни точки”. Чрез иглите се цели да се направява "течението" на "енергията" (нар. Чи( Qi )) в човшкото тяло и да се възтанови енергитичия диз-баланс, причиняващ заболяване.

Според ТСМ има 365 акупунктурни точки, разположени в 12 главни меридиана, които са свързани с определени органи или определена функция в човешкото тяло.

Акупунктурата успокоява и отстранява всяка болка в тялото, също така лекува различни остри и хронични болестни състояния.